Thời đại 4.0 con người luôn hướng tới sự tiện lợi, thông minh, hiện đại và an toàn, vì vậy khóa cửa thông minh mở bằng điện thoại cũng đi lên từ đây. Thiết bị mà chức năng mở bằng thiết bị điện thoại được kết nối với khóa mang lại nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng.